Det er med stor misnøye vi ser at regjeringen ønsker å redusere kontantstøtten.

Norges Kvinne- og familieforbund (K&F) er svært skuffet over regjeringens løftebrudd!
I valgkampen ble det lovet at kontantstøtten skulle fredes til 2008, og at småbarnsfamiliene kunne ha forutsigbarhet i sin planlegging. Men nå er disse 80000 småbarnsfamiliene lurt!
Når regjeringen nå reduserer kontantstøtten med 10% tar de bort denne tryggheten. Dette er en uverdig behandling av småbarnsfamilier!

K&F fremmet i sin tid forslaget om ”omsorgstillegg til barnetrygden” – som i lovs form ble hetende kontantstøtten – for å gi barnefamilier frihet og mulighet til å velge omsorgform selv. Denne valgfriheten er et absolutt krav. Å ha gode tilbud til landets barnefamilier, er å gi dem frihet til å velge. Da viser man dem respekt som en selvstendig og unik enhet.
K&F mener at familien er den viktigste byggesteinen i vårt samfunn, men er redd for at dette ikke er regjeringens syn. Man kan jo lure når de nå har fjernet familie fra departementsnavnet…

K&F ser ingen konflikt mellom kontantstøtten og full barnehagedekning. Dette er to sider av samme sak, hvor målet er full, reell valgfrihet.

K&F krever at regjeringen holder sitt løfte om å frede kontantstøtten og behandler småbarnsfamiliene med respekt.

For ytterligere informasjon, ta kontakt med forbundsleder Bjarnhild Hodneland tlf 55193012/92893155, 1.nestleder Ann-Louis Nordstrand tlf. 91594612, 2.nestleder Grete Nordbæk tlf. 97061098