Kunnskapsminster Øystein Djupedal uttalte følgende i et intervju med Dagsavisen:”Jeg mener rett og slett at det er et forfeila syn på barneoppdragelse å tro at foreldrene er de beste til å oppdra barn.”
Ministerens påstand om foreldres manglende evne til å oppdra sine barn gjør at vi lurer på om han klarer å fylle sine nye sko. Les forbundsleders debattinnlegg til Dagsavisen her:

FORELDRE ER BRA FOR BARN!

Vi ønsker å sende kunnskapsminister Øystein Djupedal en stor og inderlig takk. Hans utspill om foreldrenes rolle i barnas liv har satt i gang en lenge etterlengtet debatt om særdeles viktige spørsmål.

Vi er glade for at fagfolkene nå kommer på banen og sier det samme som vi har hevdet i en årrekke: Foreldre er, i de aller fleste tilfeller, bra . Som barnepsykolog Atle Dyregrov så treffende sa det i Dagsavisen 14.november:
”Det er et større problem at foreldrene er fraværende enn nærværende i barnas liv.”

Tiden er overmoden for å gjøre et opprør mot nedvurderingen av foreldrenes kompetanse. Som foreldre har vi faktisk førstehåndskunnskap om egne barn. Vi har valgt barna inn i våre liv fordi vi liker å være sammen med dem. Vi har påtatt oss ansvaret for å veilede dem gjennom viktige år i deres utvikling mot selvstendige, voksne individer. La oss bli verdsatt for den uvurderlig oppgaven vi utfører!

Vi vil at forholdene skal legges til rette for at vi kan utføre oppgaven som foreldre optimalt! Gi oss fleksible løsninger, slik at vi kan finne ”vår måte”. Og fri oss fra tanken om å pådytte alle andre barnefamilier de samme løsningene.

Barnehageplass til alle som ønsker det er et viktig mål for oss, og, som eiere av et stort antall barnehager over hele landet, ser vi også den store betydningen av et godt samarbeid mellom barnehage og hjem. Like viktig er det imidlertid i våre øyne at vi gis muligheten til tid og overskudd til barn og familieliv. For noen vil kontantstøtten være nøkkelen som muliggjør dette i barnas tre første leveår. Så vi sier: ”Ja takk, begge deler”.

Kjære foreldre over hele Norges land: La ikke kunnskapsministeren ta fra dere troen på egen verdi og kompetanse, og døm ham ikke for hardt. Kanskje har han bare ikke nok kunnskap enda…