Det er kommet inn over 137 millioner kroner i TV-aksjonen Drømmefanger.
– Dette er et fantastisk resultat, sier forbundsleder Bjarnhild Hodneland. Vi er glade for at Norges befolkning har deltatt i denne felles innsatsen mot vold mot kvinner.
Pengene fra Drømmefanger vil gå direkte til organisasjonenes prosjekter i Afrika, Asia/Midtøsten, Latin-Amerika og Øst- og Sørøst Europa.

K&F mottar støtte til to prosjekter; Det ene er kurs om kvinners juridiske rettigheter i Kenya, og det andre er opprettelse av et krisesenter i Romania. Her samarbeider vi med kvinnegrupper som vet hva som trengs for å bedre deres livssituasjon.