Regjeringen Bondevik presenterte i dag sitt forslag til Statsbudsjett.
Det inneholder føringer for full barnehagedekning samtidig med at kontantstøtten videreføres. Men regjeringen ønsker også å øke matmomsen med to prosentpoeng, fra 11% til 13%.
Regjeringen Bondevik presenterte i dag sitt forslag til Statsbudsjett. Det inneholder føringer for full barnehagedekning samtidig med at kontantstøtten videreføres. Men regjeringen ønsker også å øke matmomsen med to prosentpoeng, fra 11% til 13%.

K&F er bekymret for effekten en økning av matmomsen vil ha. Vi, og flere med oss arbeidet lenge for at matmomsen skulle halveres, og det er skuffende at den foreslås økt så kort tid etter at den ble halvert.
Igjen er det forbrukerne som lider, og da spesielt barnefamiliene.
K&F registrerer med bekymring at det ikke er noen reell vilje fra den nye rød-grønne regjeringen for å hindre at matmomsen heves.

I det fremlagte statsbudsjettet er det sagt lite om frivillighet, bortsett fra at skattefritaket for gaver til frivillige organisasjoner økes. Men vi ser med bekymring på at det igjen er kutt i tilskudd til voksenopplæring. Vi er spente på om den nye regjeringen vil gjøre noe med dette.

Vi er derimot glade for å lese at regjeringen legger til rette for at det blir full barnehagedekning i 2006, samtidig som kontantstøtten videreføres. Dette har K&F arbeidet for i mange år, vi fremmet forslaget om kontantstøtte for at barnefamilier skulle ha frihet til å velge den omsorgs- og arbeidsfordeling som passet best for dem. Og reell valgfrihet har den enkelte familie når det er full barnehagedekning.
K&F mener det er viktig at det satses på full barnehagedekning foran makspris.

For ytterligere informasjon, ta kontakt med forbundsleder Bjarnhild Hodneland tlf 55193012/92893155, 1.nestleder Ann-Louis Nordstrand tlf.91594612, 2.nestleder Grete Nordbæk tlf. 97061098