65 familievernkontorer rundt om i landet står klare til å støtte og hjelpe familier etter flomkatastrofen i Sørøst-Asia. Regjeringen understreket i dag overfor landets fylkesmenn, at flomofre kan ha rettigheter til fri rettshjelp, skriver odin.no.

Det er ikke nødvendig med henvisning for å få hjelp ved familievernkontorene, som finnes i de fleste av landets byer og større tettsteder.

Ansatte ved familievernkontorene, hovedsakelig psykologer og sosionomer med videreutdanning, har god kompetanse for å jobbe med kriser og sorgreaksjoner knyttet til familier og relasjoner mellom mennesker. Det er gratis å få bistand hos familievernet.

– I tiden fremover vil berørte etter flomkatastrofen bli prioritert ved de 65 kirkelige og offentlige familievernkontorene, opplyser avdelingsdirektør Berger Hareide i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, til departementets nettsider.

Regjeringen har i dag informert landets fylkesmenn om at personer som er rammet av flomkatasrofen, kan ha rettigheter etter lov om fri rettshjelp.

Det kan være trygdesaker, forsikringssaker, arverettslige spørsmål eller spørsmål knyttet til lov om forsvunnede personer. 

I følge Justis- og Politidepartementetdekker det offentlige utgiftene til fritt rettsråd i slike saker.

Kilde: Barne- og familiedepartementet

Se oversikt over familievernkontorer:

Kilde: Justis- og Politidepartementet