Dagens velferdsordninger vil kreve betydelig skatteskjerpelse etter hvert som den norske befolkningen blir eldre. Behovet for å øke skattesatsene kan reduseres ved å redusere offentlige utgifter eller ved å stimulere den økonomiske aktiviteten.
Det betyr at skattegrunnlagene øker, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB).Denne rapporten analyserer kvantitativt i hvilken grad to av Pensjonskommisjonens forslag, ”Modernisert folketrygd” og ”Flat basispensjon”, svekker behovet for skatteskjerpelse.

Videreføring av dagens velferdsordninger vil i følge SSB kreve betydelig skatteskjerpelse etter hvert som den norske befolkningen blir eldre.

Redusere utgifter
Behovet for å øke skattesatsene kan reduseres ved å redusere offentlige utgifter eller ved å stimulere den økonomiske aktiviteten slik at skattegrunnlagene øker.

Rapporten analyserer kvantitativt i hvilken grad to av Pensjonskommisjonens forslag, ”Modernisert folketrygd” og ”Flat basispensjon”, svekker behovet for skatteskjerpelse.

SSB anslår nærmere bestemt hvordan arbeidsgiveravgiften, som representerer en bred skatt på lønnsinntekt, må utvikle seg for å oppfylle dagens handlingsregel for finanspolitikken når vi fremskriver norsk økonomi forbi 2050 under ulike pensjonssystemer, melder Statistisk sentralbyrå.

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Les informasjonen