– Vi går inn for en storstilt innsamlingsaksjon til organisasjonen Nest på Sri Lanka. Flomkatastrofen som har rammet den fattige befolkningen så hardt, har gitt Nest store utfordringer, sier prosjektleder Anne Marit Hovstad i Norges Kvinne- og familieforbund.

Hun er rystet over det som skjedde i Sørøst Asia 2. juledag. I dagene som er gått etter flomkatastrofen, har hun og medlemmer av internasjonalt utvalg, vært opptatt av hva de kan gjøre for å lindre smertene til dem som er hardest rammet i Sri Lanka.

Norges Kvinne- og familieforbunds har i 20 år gitt økonomisk støtte og hjelp til organisasjonen Nest i Sri Lanka. Organisasjonen hjelper kvinner med psykiske problemer.

Mye av hjelpen går til kvinner som er innlagt i psykiatriske sykehus, som Unit 2 i nærheten av Colombo. I følge Hovstad bruker Nest også store ressurser på forebyggende arbeid ute blant befolkningen.

Store utfordringer
Katastrofen som har rammet den fattige befolkningen i Sri Lanka så hardt, har gitt store utfordringer for Nest-ansatte. De jobber for tiden døgnet rundt med å hjelpe folk som strømmer til Nest-sentrene etter de enorme ødeleggelsene langs kysten.

– Det er 6 Nest-sentre i Sri Lanka. Vi mottar daglig rapporter fra ledelsen om forholdene i Sri Lanka. Historiene er mange og hjerteskjærende. 9000 mennesker er innlosjert i noen få kirker i området. De trenger klær, mat, penger og ikke minst omsorg, forteller prosjektleder til Nett Kvinner & familie.

Det er internasjonalt utvalg i Norges Kvinne- og familieforbund som er hovedansvarlig for Nest-prosjektene, og medlemmer av utvalget, har stor tillit til det arbeidet som Nest-ansatte utfører for lokalbefolkningen i Sri Lanka.

4. desember i fjor kom Hovstad og sentralstralstyremedlem Odlaug Lysø Kleven tilbake til Norge etter et prosjektbesøk i Sri Lanka og i Thailand.

Rasert samfunn
I følge opplysninger Anne Marit Hovstad har mottatt fra Sri Lanka, er ikke Nest-bygningene rammet av flomkatastrofen. Bygningene står i god avstand til havet og er i bra stand, noe som er et godt utgangspunkt for hjelpearbeidet til Nest.

– Organisasjonen Nest samarbeider nært med andre lokale hjelpeorganisasjoner i Sri Lanka. Vi må ikke glemme hva naturens ufattelige krefter kan føre med seg av menneskelige lidelser. Vi fikk erfare noen av disse kreftene langs vår kyst sist helg, påpeker Hovstad.

Hun mener det i lang tid fremover vil være behov for hjelp og støtte til Nest i oppryddingen av et rasert samfunn, ikke minst når gjenoppbyggingen skal begynne.

Rasert
Hovstad synes det er svært viktig for medlemmene i Norges Kvinne- og familieforbund å støtte opp om innsamlingsaksjonen til Nest og hun håper på stor oppslutning i forbundet.

Internasjonalt utvalg har sendt brev til alle forbundets lokallag med informasjon om aksjonen.

– Det positive med slike innsamlingsaksjoner er at Nest-ansatte kjenner menneskene i sine nærmiljø. De vet hvor de skal sette inn sine ressurser. Vi kjenner dem gjennom mange års samarbeid og vi vet at pengene kommer frem til dem som trenger dem mest, forteller prosjektleder Anne Marit Hovstad.

De som ønsker å gi et bidrag gjennom Norges Kvinne- og familieforbund kan benytte konto nummer 6303.05.28869

Norges Kvinne- og familieforbund
v/Anne Marit Hovstad, Fjæreveien 161,
4885 Grimstad

For nærmere informasjon, telefon 37 04 14 48.

E-post: annemarit@hovstad.com

Les mer om Nest på Sri Lanka