Feriestengt psykiatri skaper vansker for mange ensomme og isolerte mennesker. Hjelpetelefonen til Mental Helse har hatt rundt 100 samtaler i døgnet gjennom hele sommeren, skriver mentalhelse.no.

– Vi har snakket med mange fortvilte mennesker i sommer og vi undres over at det ikke er bedre tilrettelagt for en bedre oppfølging for de som sliter mest, sier daglig leder ved Hjelpetelefonen, Mette Kvammen.

Hjelpetelefonen til Mental Helse, 810 30 030, har vært i drift siden 1992 og antall oppringninger øker for hvert år. Antall henvendelser i fjor var på 42 000 oppringinger.

Holdepunktene forsvinner
– Sommervarme og ferietid oppleves ikke positivt for alle, spesielt ikke når de faste holdepunktene, lege, psykiater, psykiatrisk sylepleier eller støttekontakter, forsvinner i 5-6 uker. Det er lang tid, sier Kvammen.

Hun synes det er beklagelig at så mange mennesker overlates til seg selv i ukesvis om sommeren.

– Det burde vært mulig å legge til rette for et alternativt tilbud. Svært mange sliter med angst, depresjon og ensomhet, og ringer Hjelpetelefonen når hjelpeapparatet har ferie, sier Mette Kvammen.

Trikke-tragedien
Ledelsen i Mental Helse er rystet over trikketragedien i Oslo som krevde ett mennskeliv. De mener hendelsen kunne vært unngått. 

En psykotisk norsk statsborger av somalisk opprinnelse, knivdrepte og skadet fire mennesker i forrige uke på en Oslo-trikk ved Bislett stadion.

Fire dagers behandling
Mannen var innlagt på akuttavdelingen ved et sykehus i Oslo og ble skrevet ut etter bare fire dagers behandling!

– Vi er forskrekket over å høre at drapsmannen ble skrevet ut bare få dager før drapet. Det er dessverre ikke første gang vi hører om alvorlig syke mennesker som skrives ut altfor tidlig, sier generalsekretær i Mental Helse, Einfrid Halvorsen, til mentalhelse.no.

Fare for andre
– Noen er så syke at de tar sitt eget liv kort tid etter utskrivelse, noen få er dessverre til fare for andre, og begår en slik handling som vi har opplevd i Oslo. Hvordan kunne dette skje, spør Halvorsen.

Ifølge landsleder Erling Jahn, svikter oppfølgingen av de syke. Han mener pasienter skal ha en behandlingsplan når de skrives ut.

Syk før ugjerningen
– Denne mannen ble observert syk i tiden før ugjerningen, og det ser ut som om ikke noen fanget opp signalene om den alvorlige sykdomstilstanden.

Når du skrives ut skal ha en behandlingsplan og muligheter for oppfølging og tilsyn, sier landsleder Erling Jahn i Mental Helse.

Kilde: Mental Helse