(Kvinner & familie): 2.132 foreldre glemte i fjor å melde fra til trygdeetaten om at de ikke lenger hadde krav på kontantstøtte. Nå må foreldrene betale tilbake nærmere 12 millioner kroner. Over 70.000 familier mottar kontantstøtte.

Mange foreldre glemmer å melde fra om at de har fått barnehageplass. Dermed har de ikke krav på kontantstøtte. Kommunene sender hver måned inn lister til trygdeetaten over hvilke barn som går i barnehage.

Tall fra Rikstrygdeverket viser at 2.284 foreldre i 2003 glemte å si fra om endringer i forbindelse med kontantstøtteutbetalingen. Dette resulterte i 2.132 tilbakebetalingssaker og millionkrav, skriver Dagsavisen.

Kan bli høyere
Ifølge Dagsavisen utgjør kravet på nærmere 12 millioner kroner under 0,5 prosent av de totale kontantstøtteutbetalingene.

Rikstrygdeverket har hittil i år behandlet 1.272 saker om feilutbetalinger. Av disse sakene må 1.197 foreldre betale støtten tilbake.

Tallene for kommende halvår kan bli enda høyere. Det skyldes at barna starter i
barnehagen om høsten.

Uproblematisk
– Vi ser på dette som uproblematisk. Her ligger meldeplikten hos foreldrene, sier avdelingsdirektør Jorunn Kongerud i Rikstrygdeverket til Dagsavisen.

Hun legger til at Rikstrygdeverket har gode rutiner på å finne foreldre som glemmer å si fra seg kontantstøtten når barna blir tildelt barnehageplass.

Foreldre har meldeplikt
Foreldre som får innvilget kontantstøtte har plikt til å melde fra om endringer som har betydning for støtten. Det går frem av vedtaket fra trygdeetaten.

Foreldre som ikke sender inn melding om endringer, kan få en svært så høy regning i posten. Full kontantsøtte er i dag 3.657 kroner.

10.000 færre mottakere
Antall kontantstøttebarn er redusert med over 10.000 fra juni 2002 til juni 2004, viser tall fra Rikstrygdeverket. På det meste har om lag 95.000 barn mottatt kontantstøtte.

Når denne måneden er over er over vil om lag 5.000 barn gå ut av ordningen fordi de har fått plass i barnehage. Det vil sannsynligvis være ned mot 70.000 familier med ett- og to-åringer som mottar kontantstøtte.

To av tre får kontantstøtte
Familier som mottar kontantstøtte er lavest etter at barnehagene starter opp igjen etter sommeren, skriver Dagsavisen. 

I juni i år mottok 68 prosent av landets foreldre kontantstøtte for sine ett- og to-åringer. Det melder Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA).

Ifølge Rikstrygdeverket er økt barnehageutbygging og mindre barnekull årsaken til den kraftige nedgangen av antall kontantstøttemottakere, skriver Dagsavisen.

Kilde: Dagsavisen.