(Nett kvinner & familie): Skoler og barnehager har ingen grunn til å bruke personnummer på barn eller foreldre. Slik praksis er brudd på loven, fastslår Datatilsynet. Det skriver Kommunal Rapport.

Datatilsynet påpeker at en rekke kommuner bruker personnummer for å identifisere barn og foreldre i forbindelse med plass i barnehagen eller skolegang.

I et brev til Barne- og familiedepartementet slår Datatilsynet fast at en slik generell praksis ikke er lovlig.

Saklig behov
Fødselsnummer kan «bare brukes når det er et saklig behov for sikker identifisering og det er umulig å oppnå tilfredsstillende identifikasjon ved bruk av andre metoder», skriver Datatilsynet,

Tilsynet sier at barnehager ikke har noen generell hjemmel i loven til å benytte seg av det unike nummeret på barna.

Bruk av navn, adresse og fødselsdato vil stort sett være godt nok for å identifisere riktig person, påpeker tilsynet. Kommuner med samlet barnehageopptak kan imidlertid være innenfor loven, skriver Kommunal rapport. 

Foreldre skal informeres
Datatilsynet mener det i enkelte tilfeller er stor fare for forveksling av barna, og da kan bruk av fødselsnummer forsvares.

Datatilsynet kritiserer kommunene for at foreldre ikke blir informert om bruk av barns personnummer: «Foresatte har fått lite eller ingen informasjon om hvorfor fødselsnummer kreves og benyttes», skriver tilsynet.

Ifølge Kommunal Rapport etterlyser Datatilsynet klare retningslinjer, og ber departementet lage disse og informere barnehagene om spørsmålet, skriver Kommunal Rapport.

Kilde: Kommunal Rapport