For første gang på mange år går kvinneorganisasjoner sammen i arbeidet for å øke overføringene fra staten til familie- og likestillingspolitiske organisasjoner.
Her går Kvinnefronten, Ensliges Landsforbund, Norsk Kvinnesaksforening,
Aleneforeldreforeningen og Norges Kvinne- og familieforbund sammen om en
uttalelse til stortingets familie,- kultur- og administrasjonskomite.
Undertegnerne av dette brev representerer 5 organisasjoner innen familie- og
likestillingspolitikk i Norge og har mer enn 20.000 medlemmer tilsluttet sine
organisasjoner.

Vi har i utgangspunktet ulikt syn på familie- og likestillingspolitikk og har ofte svært divergerende meninger. Likevel står vi nå samlet i forhold til synet på den fremtidige driftsstøtten til de frivillige organisasjonene innenfor vårt område.
Neste år er FNs internasjonale år for frivillighet. Før Frivillighetsåret starter er Norge kjent for en verdiskapning i frivillig sektor som nylig er beregnet til 38 milliarder kroner. Dette bringer Norge opp på toppen i verdenssammenheng. Spørsmålet blir hvor lenge Norge vil holde denne plassen? Forslaget til statsbudsjett synes mer som et første nådestøt til de frivillige familie- og likestillingspolitiske organisasjonene enn en ekstra styrking i anledning frivillighetens år i 2001.

For organisasjonene dreier det seg om alt fra helt bortfall av støtte til kraftige reduksjoner.

Regjeringens foreslåtte støtteordning har uklare tildelingskriterier og synes å ha mest fokus på mannen og farsrollen. Det kan neppe regnes som likestillingsfremmende å sette manns- og kvinneorganisasjoner opp mot hverandre.

Likestillingspolitisk barometer 2000 viser at det ennå er mye arbeid igjen å gjøre, derfor trenger vi et mangfold. Vi trenger de ulike organisasjonene for å skape gode grunnlag for en videre utvikling innen familie- og likestillingspolitikken. Slik dagens situasjon fortoner seg med tanke på Regjeringens forslag til støtteordninger kommende år, er det fare for at flere av organisasjonene helt eller delvis må opphøre. Dette mener vi vil bety et tilbakeslag for likestillingspolitisk arbeid i Norge.

For ytterligere kommentarer kan Elisabeth Rusdal
(Norges Kvinne- og familieforbund) kontaktes på tlf.: 67517596, Astrid
Melheim(Kvinnefronten)på telefon 22 74 44 83, Brit-Elin Ladehaug
(Aleneforeldreforeningen) på telefon 57 86 16 87, Siri Hangeland (Norsk
Kvinnesaksforening) på telefon 33 31 25 63 eller Agnes Husbyn (Ensliges
Landsforbund) på telefon 22 09 17 10.