Hvert år deler Women’s World Summit Foundation ut Prize for women’s creativity in rural life.
I år var det hele 200 nominerte kvinner fra hele verden til denne prisen
som ble innstiftet i 1994. 34 kvinner tildeles årets pris, hvorav 6 fra Europa.

Prisen deles ut som en anerkjennelse til kvinner eller kvinnegrupper som viser pågangsmot og en særlig innsats for å bedre livsvilkårene i distriktene og for å motvirke fattigdom.

Mioara Boanta fra Romania tildeles prisen i år for sin innsats for å nettopp bedre kvinnens kår i distriktene i Romania. Hun til dels prisen ved en egen tilstelning i Raftohuset i Bergen i dag kl.17.00 i regi av Norges Kvinne- og familieforbund.

Det er på ingen måte tilfeldig at tildelingen finner
sted i Bergen. Det var her det hele begynte. Mioara Boanta kom i kontakt med
Norges Kvinne- og familieforbunds (daværende Norges Husmorforbunds) medlemmer i
dette området. Via denne kontakten ble hun kjent med forbundets saker,
arbeidsform og oppbygning. Forbundet materiell ble oversatt og dette dannet
grunnlaget for hennes dannelse av den første kvinneorganisasjonen i Romania i
1992. Under Mioara Boantas ledelse har de arbeidet under følgende felt:

 • Thinking for tomorrow – act today Dette prosjektet ga juridisk assistanse
  til over 7.000 kvinner for å få tilbake landområder som regjeringen hadde
  brukt i 45 år.
 • Familieplanlegging og bedre helse for kvinner
 • Computerprosjekt
 • Kvinneseminar – arrangeres flere steder i Romania
 • Vei-prosjekt Med hjelp fra World Bank skal det startes veiprosjekt på 3,5
  km. Og 3 km. til to landsbyer

Pressen er velkommen til å overvære utdelingen.

Mer informasjon kontakt: forbundsleder Elisabeth
Rusdal på mobiltlf.:913 28 164 eller nestleder Bjarnhild Hodneland på telefon:
55 18 64 93.