Liv laga og fem andre organisasjoner (bl.a. K&F) inviterte til brukerkonferanse mandag 26.5., dagen før Helse- og omsorgsdepartementet arrangerer kvalitetskonferanse.
Forbundsleder deltok.

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen skal endres. Helse- og omsorgsdepartementet arrangerer tirsdag 27. mai en konferanse om kvalitet i helsetjenestene – kvalitetskonferansen.

Liv laga  (organisasjon for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg) og fem andre organisasjoner inviterer alle brukere til en egen konferanse dagen før, mandag 26. mai. Der skal vi sammen finne ut hva brukerne opplever og ønsker. Liv laga skal presentere funnene på kvalitetskonferansen dagen etter. Vi skal også bruke resultatene ellers i arbeidet med myndighetene.

Her finner du mer om Liv laga