nov 2018


Barnehager er også vår sak. Mange lag er barnehage eiere.


Les mer


Ønsker familievikarordning

Forbundsleiar har i dag vore med i P1+, NRK Sogn og Fjordane har og laga sak om det, både på nett og i radio


Les mer


Gratis medlemskap ut året


Les mer


Ulikt fødetilbud rundt i Norge

Nasjonal undersøkelse – så flott. Det var det vårt forbund har foreslått. Så er det nok en del å jobbe med i forbindelse med resultatene. Men dette er en god start i det minste.


Les mer


Likestilling viktigere enn babyens behov?

Likestilling – ja. Men ikke på bekostning av mor og barn.


Les mer


Yrkesskole for jenter i Uganda

Et prosjekt forbundet støtter.


Les mer

Norges Kvinne- og familieforbund | Post-/besøksadresse: Storgata 11, 0155 Oslo | Epost: post@kvinnerogfamilie.no | Telefon: 22 47 83 80