K&F har uttalt seg om Regjeringens forslag til “Ny, utvidet unntaksordning for fedrekvoten og mødrekvoten i foreldrepengeordningen”.

Høringen gjelder om far skal få flere muligheter til å overføre sin foreldrepermisjon til mor, og hvordan det skal gjøres.

Her er høringssvaret: Høringsuttalelse foreldrepengeordningen - 2014.pdf, og her finner du hele saken.  Der kan du og lese hva andre mener, se Høringsuttalelser.