Etter lang kamp fra mange organisasjoner har Regjeringen nå lagt fram forslag om å kompensere momsutgifter.

Frivillighet Norge, en paraplyorganisasjon for mange frivillige organisasjoner, har i mange år arbeidet målbevisst for å nå fram mot politikerne i denne saken.  Her finner du mer informasjon om saken.

Regjeringen setter nå ned et hurtigarbeidende utvalg som skal forberede ordningen, som er planlagt innført fra 1.1.2010.