Statistikken viser at 100 færre kvinner tok høyere utdannelse i 2008 enn i 2007. Likestillingssenteret mener at det forsinker likestillingen i Norge.

Vårt land tok 5.6. opp spørsmålet.  Også K&F fikk uttale seg.  Se avisartikkelen her.  Sjekk også debatten som er lenket opp mot denne.

2. nestleder Eldbjørg Gunnarson ble invitert til debatt med Likestillingssenterets daglige lederm Signe Opsahl, i Norgesmagasinet, Radio Norge, 5.6. 

  • Der ble det bl.a. hevdet at det var viktig med utdanning for at kvinner skulle kunne tjene pensjonspoeng og bli økonomisk uavhengige.  Men hva med alle andre som jobber uten høyere utdanning – teller ikke vi?
  • Utdannelse er viktig for å være med å dele makta – klart det – men er det bare høyere utdannelse som teller?  Det går vel også på ønske om å være leder, og mange andre spørsmål.
  • Både Likestillingssenteret og K&F ser det som viktig at mennene “kommer hjem”, selv om begge skulle ønsket at det skjer fortere.  Men er det kvinnene som stritter mot, eller mennene som er trege?

Aftenposten presenterte statistikken slik: Mer trendy å være husmor?

Dette ble også tatt opp i debatten, men spørsmålet fra K&F om alle kvinner kan gå ut i arbeid, ble ikke avklart.  Vi snakker om bosted, jobb, avstander, barnefars jobb osv.

K&F minnet om en av våre kampsaker: Frihet til å velge!  Livet er ikke en rettlinjet utvikling! Vi må kunne velge ulikt i ulike faser i livet, og vi  må kunne skifte retning etter behov.