Foreldre i Kristiansand kommune har reagert på språkbruk i
barnebøker som kan lånes av barneskolens elever ved skolens bibliotek. Vi skal
være glad for et det finnes våkne og reflekterte foreldre. Særlig når kommunens
skoleledelse kaller bruk av utvalgte setninger fra bøkene som ”tatt ut av sin
pedagogiske sammenheng”.

Spørsmålet blir da: Når er det god pedagogikk å benytte
uttrykk som ”Jævla barnevernsfitte – du skal dø?”
Hadde det vært like god pedagogikk om setningen hadde vært
”Jævla lærerfitte – du skal dø?”
Neppe – og takk og lov for det.

Når i all verden er denne type språkbruk å anse som god pedagogikk?
I vår verden aldri.

Saken blir ikke bedre av at leder for innkjøp av bøker for
utlån ved skolebibliotekene svarer at ingen har spurt barna hva de mener om
slik språkbruk!?!!

Det heler viser med all tydelighet ansvarsfraskrivelse og et
inderlig ønske om å skape et grenseløst samfunn.

 

I aviser og debatter møter en gang på gang skriket etter
tiltak som kan begrense den vold/ trakassering som barn og unge bruker mot
hverandre via SMS, e-post og verbalt. Lærere opplever verbale trusler fra sine
elever som såpass grove at enkelte velger sykemelding og etterlyser klarere
grenser og holdninger fra foreldrene.

 

Norges Kvinne- og familieforbund bidrar i arbeidet for å
begrense vold/trakassering, men det må det være konsekvenser i dette arbeidet
og en helhet. Vi kan ikke i enkelte tilfeller si at dette er greit og i neste
øyeblikk si at det ikke er det. Barn lærer av det de erfarer, leser og hører.
Det må vi ta på alvor.

I dagens samfunn og i debatter etterlyses det klare grenser
i forhold til barneoppdragelse. Det er god pedagogikk – barn trenger grenser.
Men skal vi da la barna bestemme hva som er ok at de får servert som god
litteratur gjennom undervisningsinstitusjonene.

Norges Kvinne- og familieforbund (K&F) vet at foreldre
gjerne deltar i holdningsskapende arbeid både i og utenfor skolen. Men da
forventer vi også at foreldre blir tatt på alvor når de bringer sine
synspunkter frem. Da kan ikke skolen bruke pedagogikken mot foreldre.

Vi kan alle overse en setning i en bok, vi kan alle feile –
det er menneskelig. Det å kunne innrømme dette og love å se på saken for å
rette feilen – ja det er ansvarsfullt. La oss håpe at både skoleledelse i
kommunene og de som er ansvarlig for innkjøp av litteratur til
skolebibliotekene innser ansvaret og tar noen grep. Vi trenger bibliotekene i
skolen – men vi trenger dem bare dersom der er seg sitt ansvar bevist.

Norges Kvinne- og familieforbund krever trygge
skolebibliotek!
Vannskilleprinsippet må kunne fungere her også slik at
skolebibliotekene blir en trygg sone.

Barna er fremtiden – la oss sammen gå opp grensene for en
bedre morgendag – et tryggere samfunn for oss alle. Vi har alle rett til et liv
uten vold og trusler.

 

For
ytterligere informasjon, ta kontakt med:
Forbundsleder Ann-Louis Nordstrand tlf. 46 42 07 58
1. nestleder Toril S. Gravdal tlf. 413 23 943 – 2. nestleder Odlaug Lysø Kleven
tlf. 482 67 882