Den siste tiden har det pågått en debatt om kvinnerollen. I dag uttalte Barne- og Likestillingsminister Karita Bekkemellem til Dagens Næringsliv at hun vil ha “fruene på Oslo Vest” ut i arbeidslivet.
K&F reagerer på uttalelsene. Ved å ta bort anerkjennelsen av kvinners ulike valg gjennom livsfaser tar man samtidig to skritt tilbake i likestillingsarbeidet i Norge.
Les vår pressemelding her

Tilbakeskritt for likestilling

Norges Kvinne- og familieforbund er sjokkert over Barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellems uttalelse til Dagens Næringsliv om at fruene på Oslo Vest må ut i arbeidslivet og bidra til verdiskapning i samfunnet./>

Norges Kvinne- og familieforbund er rystet over at en kvinnelig likestillingsminister mener at hjemmearbeidende kvinner ikke gjør en samfunnsnyttig innsats./>

Denne uttalelsen innebærer en kraftig innskrenkning av kvinners valgfrihet./>

Likestilling handler nettopp om retten til selv å bestemme over sitt eget liv./>

Hvordan den enkelte kvinne og familie fordeler sine oppgaver er opp til dem – dette valget skal ikke tas av politikere eller bedrevitere./>

Norges Kvinne – og Familieforbund krever opprettholdelse av kvinners valgfrihet./>

  

 

For ytterligere informasjon, ta kontakt med:
Forbundsleder Ann-Louis Nordstrand tlf. 46 42 07 58
1. nestleder Toril S. Gravdal tlf. 413 23 943 – 2. nestleder Odlaug Lysø Kleven tlf. 482 67 882/>