De frivillige organisasjonene i Norge har for første gang samlet seg i en felles interesseorganisasjon. 70 organisasjoner var med da Frivillighet Norge (FriNor) ble stiftet 20. september.

Norges Kvinne- og familieforbund er en av medlemsorganisasjonene.
RyelMolekleiv-web_ Anne Lise Ryel og Sven Mollekleiv er valgt til å lede den nye interesseorganisasjonen for frivillig sektor, Frivillighet Norge (FriNor).

FriNor skal arbeide for å sikre et mangfoldig og aktivt frivillig liv, og mer forutsigbare og bedre rammevilkår for frivillige virksomheter.

Medlemskap i FriNor skal være åpent for alle som driver frivillig virke på ikke-kommersiell/ikke-offentlig basis i Norge. Nå skal organisasjonene forhandle seg fram til en frivillighetspolitisk plattform.

– Den største utfordringen framover er å skape forståelse for at frivillig virksomhet utgjør en egen samfunnssektor, sier nyvalgt leder i FriNor Sven Mollekleiv. – Vi må ha andre rammevilkår enn både offentlig forvaltning og private virksomheter i markedet. Det er viktig at frivillighetens egenart blir tatt hensyn til når den generelle politikken blir fastlagt.

Hittil har det ikke vært en klar definisjon av en frivillig virksomhet. Mollekleiv har stor tro på at det nå skal være mulig å få til en juridisk definisjon og et offentlig register over frivillige virksomheter. – Arbeidet med et frivillighetsregister blir en viktig sak for FriNor. Et slikt register vil gjøre det mulig å gi frivillig sektor egne ordninger og sikre at alle frivillige virksomheter blir ryddig behandlet, sier Mollekleiv.

Mollekleiv har med seg Anne Lise Ryel, Kreftforeningen, som nestleder. I styret sitter også Trond Enger (LNU), Katinka Riksfjord Sporsem (Norges Idrettsforbund), Svein Grønnern (SOS Barnebyer), Turid Dankertsen (Norges Røde Kors) og Clas Lampi (Familie & Medier).