Nasjonalbiblioteket markerer Norges Kvinne- og familieforbunds 90-års jubileum. I den forbindelse er forbundsleder invitert til å holde foredrag i Nasjonalbiblioteket torsdag 15. september kl 19.00.

Forbundsleder vil her ta for seg vår ideologi og praktiske arbeid fra start og til i dag.
Vaske, handle, støvsuge, lage mat, tørke støv og tørke snørr – det er mange ting som opptar en husmor (eller husfar) dag ut og inn. I Nasjonalbibliotekets samling finner du mange spor etter husmorens utrettelige innsats: fra reklame for Lilleborg-såpe, ”Nå skal det bli vimmende rent”, ”Gled hele familien med Gyldendals store kokebok” til ”En støvsuger for mamma til jul”.

I anledning K&Fs 90 års jubileum vil det bli vist utdrag fra husmorfilmen ”Nytt og nyttig” fra 1965. Gro Hagemann, professor fra Universitetet i Oslo, vil snakke om husmorpolitikk og forbundsleder Bjarnhild Hodneland vil fortelle om forbundets historie.

Kl. 18.00 samme dag er det anledning til en omvisning i utstillingene ”Illuminations”, installasjon av Marianne Heske, og ”Illuminasjoner. Middelalderhåndskrifter fra samlingen.”