Hovedtrekkene i pensjonsforliket er nå vedtatt av Stortinget.

Norges Kvinne- og familieforbund (K&F) er skuffet over at vårt mangeårige krav om deling av pensjonsrettigheter mellom ektefeller ikke er tatt med i dokumentet som foreligger. Dette mener vi er en grunnleggende forutsetning for at hver familie skal kunne få velge den arbeids- og omsorgsdeling som passer for dem.
Familien er et økonomisk fellesskap, og felles innsats må føre til felles fortjeneste. Opptjente pensjonsrettigheter må være en del av felleseiet.
Dersom ekteskapet varer til de når pensjonsalder vil ikke denne delingen ha noen konsekvenser for dem – pensjonen blir ikke større. Men om de derimot skulle bli skilt, vil de hver for seg ta med seg sin del av de felles opptjente pensjonspoengene videre i livet.

K&F er bekymret for de mulige konsekvensene av antall år man må stå i arbeid, nå når besteårsregelen bortfaller.
Det er 40 års opptjeningstid for å få full opptjening i det nye pensjonssystemet. Reformen stimulerer til arbeidsinnsats ved at den belønner dem som står lenge i jobb. Men for mennesker innenfor tungt belastende yrker, som for eksempel hjelpepleiere, kan det være vanskelig.
Dette pensjonsforliket kan føre til at vi får en stor gruppe uførepensjonister.

K&F ser seg imidlertid tilfreds med at det er tatt høyde for økning av omsorgspoengene til 3,5, selv om vårt krav i mange år har vært at de skulle økes til 4 poeng.

For ytterligere informasjon, ta kontakt med forbundsleder Bjarnhild Hodneland tlf 55193012/92893155, 1.nestleder Ann-Louis Nordstrand  tlf.91594612, 2.nestleder Grete Nordbæk tlf. 97061098