!LOGO_PRESSEMELDING FNs internasjonale familiedag 15. mai

GLEM IKKE BARN I FAMILIER HVOR DET ER ALVORLIG ELLER KRONISK SYKDOM
Barn som er friske, men hvor et annet familiemedlem er rammet av alvorlig kronisk sykdom må ikke glemmes. Det er lett at all fokus rettes i forhold til den syke, behandlingen og mulighetene for en bedre hverdag. Dette er viktig og nødvendig, men barna i familien må likevel ikke glemmes.

Vi vet at mange familier rammes av alvorlig sykdom hvert år, det være seg kreft, hjertesykdom, HIV/AIDS eller andre alvorlige kroniske sykdommer. Dette preger ikke bare hverdagen til den som er syk, men hele familien rammes og preges av sykdommen.

Norges Kvinne- og familieforbund ber våre politikere og myndigheter ta tak i situasjonen i familier med alvorlig eller kronisk sykdom. Vi ber om at det ikke bare kartlegges hvordan situasjonen er a, men at det også munner ut i en handlingsplan.

Vi ber også om at myndighetene benytter de erfaringer en får fra arbeid i eget land i forhold til arbeid i andre land. Særlig ønsker vi at en skal ha fokus på alle de barna i verden som vokser opp i familier hvor en eller begge foreldre er rammet av HIV/AIDS.

Barna er fremtiden – de er verd å satse på. Familien er den minste enheten i vårt demokrati. Familier med kronisk sykdom trenger støtte og bistand når alvorlig og/eller kronisk sykdom skjer.

Norges Kvinne- og familieforbund (K&F) var initiativtaker til FNs internasjonale familieår i 1994. Gjennom vår internasjonale organisasjon Associated Country Women of the World (ACWW), løftet vi da saken til FN-nivå. Under Malta-konferansen samme år, takket FNs familiekomité ved å tildele forbundet diplom for sin innsats for å sette familien på den internasjonale dagsorden. Under arbeidet med forberedelser og gjennomføring av familieåret, var K&F representert i Norges nasjonale komité utnevnt av Barne- og familiedepartementet.
Norges Kvinne- og familieforbund arbeider fortsatt på internasjonalt nivå ut fra målsettingen om at familiens framtid og velbefinnende er et globalt ansvar.

15. mai 2005 er det 12. gangen FNs internasjonale familiedag markeres.

For ytterligere informasjon kan forbundsleder Bjarnhild Hodneland kontaktes på telefon 22 47 83 80 ( 55 19 30 12) ( 22 22 59 08) eller mobil 92 89 31 55, eller nestleder Ann-Louis Nordstrand på telefon 33 32 39 34 eller mobiltelefon46 42 07 58