Unngå reisebyrået
One World Travel. Mange kunder som har bestilt reise av One World Travel får ikke billettene sine. Ikke betal til dette selskapet, oppfordrer Forbrukerrådet.

Henvendelsene gjelder først og fremst at kunder som har bestilt og betalt reiser, ikke får tilsendt billettene sine.

Noen opplyser at de har fått beskjed fra One World Travel om at det vil ta tid å få utlevert billettene, og at dette skyldes manglende betalingsevne hos selskapet.

Forbrukere som har kontaktet Forbrukerrådet forteller at de svært kort tid før avreise får beskjed fra firmaet om at ingen billetter kan utleveres, fordi One World Travel ikke har betalt til det aktuelle flyselskapet.

Tar ikke telefonen
For mange av de som har kontaktet Forbrukerrådet dreier det seg om større beløp. Det er i hovedsak tale om reiser til Østen.

Forbrukerrådet har den siste uken gjentatte ganger forsøkt å ta kontakt med One World Travel på telefon, uten å lykkes. Det er også sendt en skriftlig henvendelse til selskapet.

Forbrukerrådet har bedt om en tilbakemelding om hvordan selskapet vil oppfylle sine forpliktelser overfor kundene, men Forbrukerrådet har ikke mottatt svar på henvendelsene innen fristen som ble satt, skriver forbrukerportalen.no 

Kilde: Forbrukerrådet