Øk ikke dødsrisiken for uoppdaget kreft – gi kvinners helse fortsatt en sjanse.

Debatten går videre, se forbundsleder Elisabeth Rusdals innlegg i Dagens Medisin av 26.1.2011. 

Se også forbundsleders kommentar etter at Statsråden svarte på spørsmål i Stortinget 26.1.

————————–

Norges Kvinne- og familieforbund har fulgt denne saken tett:

Følgende pressemelding ble sendt ut 29.11.2010:

”Jeg sjokkeres over at myndighetene er villige til å utsette kvinner for risikoen av uoppdaget underlivskreft for på den måten å spare noen få kroner i budsjettet.  />Det minste en kunne forventet var at man i alle fall ventet til evalueringen av treårsprosjektet for HPV-testing var avsluttet.  />Men når det gjelder å spare noen få kroner ved redusert tilbud til kvinner, ja da slutter jeg ikke å forundres.” />

Denne uttalelsen kommer fra forbundsleder Elisabeth Rusdal i Norges Kvinne- og familieforbund. />

Hvert år oppdages det rundt 300 tilfeller av livmorhalskreft og 80 – 100 dør av denne kreftformen. De siste tre årene har det foregått en forsøksperiode med HPV-test. I denne perioden har man forebygget 70 tilfeller på landsbasis – rundt 20 tilfeller i året. For de kvinnene dette gjelder og deres familier har dette vært viktig.  />Så langt vi har brakt i erfaring har dette kostet ca 4 millioner kroner. Når det nå arbeides med en evaluering av forsøksperioden er det mildt sagt svært underlig at refusjon for utgiftene til denne testen skal opphøre 1. januar 2011. Det hadde vært naturlig å avvente evalueringen og så tatt spørsmålet om refusjon opp til vurdering.

”Det er grunn til å tro at når refusjonsordningen opphører vil videreutvikling og forbedringer av slike tester opphøre.  />Erfaring tilsier at når man beslutter at HPV-testing skal fortsette, må dette opparbeides på nytt, og det vil både ta lang tid og kunne medføre økte kostnader. Så alt vi ber om nå er – gi kvinner en sjanse – vent med å ta stilling til spørsmålet om bruken av disse testene til evalueringsrapporten foreligger. Da kan vi unngå å øke risikoen for uoppdaget underlivskreft”, avslutter forbundsleder Elisabeth Rusdal i Norges Kvinne- og familieforbund./>

For ytterligere kommentarer og informasjon kan forbundsleder Elisabeth Rusdal kontaktes på mobil: 913 28 164/>