Nå er det nok med 8 timers kurs for å få støtte fra Populus.

8 timer er nok!

Kvinne- og familielagene har fra 2010 nye muligheter til å få tilskudd til

sine læringsaktiviteter. Nå er det nok med 8 timer for å få tilskudd til

kurs fra Populus!

Den nye loven om voksenopplæring har bla. som mål – “å gjøre det mulig for

mennesker å påvirke egen livssituasjon”. K&F lagene kan for eksempel

registrere sine møteserier og tilby lokalsamfunnet kortkurs i ulike emner.

Populus veileder og hjelper med studieplaner – ta gjerne kontakt med oss!

(www.populus.no eller 24141150) 

Her er mer informasjon fra Populus:

Den nye lov om voksenopplæringen gir nye muligheter!

Nå er ny lov og forskrift på plass, og for medlemsorganisasjoner i Populus som vil drive folkeopplysning og voksenopplæring kan det bli både lettere, morsommere og mer inspirerende enn før.

Loven peker ut seks overordnede mål som dels gjelder opplæringsaktivitet som studieforbundene allerede er inne på eller bør strekke seg etter. Dere kjenner dere sikkert igjen i forhold til et eller flere av målområdene som er:

  •  Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bidra til inkludering og bekjempe utstøting.
  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelsen i kulturlivet.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.

Studieplanen – helt sentral

Videre understreker forskriften at studieplanen skal være et basisdokument for opplæringsaktiviteten. Læringsmål, målgruppe, arbeidsmetodikk, varighet og deltagertall som de respektive kursene bør ha for å holde den nødvendige kvalitetsstandard skal framgå av studieplanen. Dette betyr at det må legges mer innsats i å utarbeide gode studieplaner og at mange eksisterende studieplaner må oppdateres og kvalitetssikres hvis de skal kunne brukes videre.

Kanskje mangler deres organisasjon en studieplan for en aktivitet som medlemmer eller miljøet rundt etterspør? Kanskje dette kan bli anledningen for å oppdatere gamle studieplaner eller forbedre de dere har? Kanskje ser dere nye åpninger ved bruk av Internett som kan legges inn i studieplanen? Eller kanskje bør en filmkveld med påfølgende meningsutveksling inngå i kursrekken? I Populus bistår vi dere gjerne med råd og veiledning så bare ta kontakt!

8 timer er nok

Minstekravet om12 studietimer er nå redusert til 8 timer. Det vil gjøre det lettere for mange å få til et tilskuddsberettiget kurs. To kurskvelder a fire timer eller én seminardag holder. Det kan drives mye godt studiearbeid på 8 timer! Mange opplæringsaktiviteter vil selvsagt fortsatt trenge lengre tid enn dette.

Organisasjonskurs er tilskuddsberettiget

Organisasjonskurs og tillitsvalgtopplæring kvalifiserer for å få studiestøtte på like linje med andre kurs. Studieforbundene og Voksenopplæringsforbundet har i våre høringssvar til forskriften framhevet hvor viktig intern opplæring og organisasjonsskolering er for demokratiutviklingen i Norge – og fått medhold.

Gratis bruk av offentlige undervisningslokaler

Retten til gratis bruk av offentlige undervisningslokaler til studieaktivitet er avgjørende for mange av våre frivillige organisasjoner og lag. Denne retten blir videreført. Flere har opplevd at dette kan ha vært vanskelig å få til i praksis. Forskriften slår imidlertid uttrykkelig fast at kursarrangører ikke skal belastes utgifter til lokaler, lys, varme, renhold, tilsyn og bruk av utstyr. Dette gjelder på hverdager i undervisningsåret fra kl. 17.00 til kl. 21.00.

Generalsekretær i VOFO Voksenopplæringsforbundet, Sturla Bjerkaaker, tror at den nye loven med forskrift kan bety en ny æra for den frivillige voksenopplæring. Dere kan være med til å gi han og feltet rett!

Anna Sigridsdatter Heen

Populus – studieforbundet folkeopplysning

Oslo 12.1.2010