Er du interessert i å lære mer?

Studiearbeid kan drives om nesten alle tema, og Populus har øket støtten:  Les mer på http://populus.no/folkeopplysning/