Norges Kvinne- og familieforbunds sentralstyre har i sitt møte 17.08.02 vedtatt å arbeide for utnyttelse av stamceller i navlestrengblod. Samme vedtak har våre søsterorganisasjoner i Nordens Kvinneforbund gjort 26.08.02
Det er kjent at stamceller allerede brukes ved behandling av leukemi hos barn. Ny forskning gir også håp om at stamceller kan helbrede/bedre pasienter med andre typer kreft, samt pasienter med en rekke andre sykdommer.

Norges Kvinne- og familieforbund er opptatt av en mest mulig naturlig, effektiv og kostnadsbesparende sykdomsbehandling.
Vi oppfordrer Helsedepartementet ved Helseministeren til snarest å ta initiativ til å innføre rutiner for å bevare dyrebare stamceller fra navlestrengsblodet etter fødsler ved norske sykehus.