Det er de ressurssterke pensjonistene som flytter til Spania. De har både høyere utdanning og noe høyere husholdningsinntekt sammenlignet med pensjonister som bor i Norge.

I løpet av 1980- og 1990-årene har stadig flere uføre- og alderstrygdede nordmenn valgt Spania som bosted store deler av året.

Gjennom levekårsstudien” Norske pensjonister og norske kommuner i Spania” har NOVA-forskerne Anne Helset, Marit Lauvli og Hans Christian Sandlie forsøkt å tegne et bilde av norske Spania-pensjonisters sosiale bakgrunn og helsesituasjon, skriver nova.no.

Det er de ressurssterke som flytter Grovt sett kan det med utgangspunkt i levekårsundersøkelsen se ut til at de som velger en pensjonisttilværelse i Spania, i stor grad består av ressurssterke pensjonister.

Klasseskille
Sammenlignet med pensjonister som bor i Norge, har de norske pensjonistene i Spania både høyere utdanning og noe høyere husholdningsinntekt.

De norske pensjonistene i Spania har også en høy eierandel i forhold til bolig og hytte/fritidsbolig. Over halvparten av pensjonistene i levekårsundersøkelsen eier enten en bolig, hytte eller fritidsbolig i Norge ved siden av boligen i Spania.

Nærmere en fjerdedel eier bolig både i Spania og i Norge, samt en hytte eller fritidsbolig i Norge. Føler sterk tilknytning til Norge Pensjonistene i Spania opprettholder en sterk tilknytning til Norge.

Sesongflytting
Deres opphold i Spania bærer preg av sesongflytting. Vinteren tilbringes i Spania og sommeren i Norge.

Mye tyder også på at de norske pensjonistenes migrasjon til Spania er en temporær migrasjon.

De fleste vil sannsynligvis flytte hjem til Norge, når helsen blir dårligere og omsorgsbehovet større. Grunnen til dette, sier mange, er mangelen på omsorgstilbud i Spania.

Spreke pensjonister
Oppgir at de har god helse Generelt sett gir pensjonistene i levekårsundersøkelsen uttrykk for at de har relativt god helse og førlighet. ‘

Dette har muligens sammenheng med at det sannsynligvis ikke er de sykeste pensjonistene i Norge som reiser til Spania. En mobil pensjonisttilværelse forutsetter ikke bare økonomiske midler, men også fysiske og mentale ressurser, skriver nova.no.

Kilde: Nova