Norges Kvinne og Familieforbund(K&F) støtter Den Norske Legeforening i kravet om en endring av folketrygdloven, som sier at barn under tolv år må ha ligget.minst sju dager på
sykehus, før foreldrene kan gjøre krav om pleiepenger
Dersom barnet blir utskrevet fra sykehuset raskere gis det ingen
kompensasjon, selv om foreldrene må ta seg fri fra jobben for å pleie barnet.

Endrede sykehusrutiner med mer effektiv behandling fører de senere år til flere kortere opphold. Dette og barnets soleklare fortrinn av pleie av foreldre i hjemmet i stedet for i sykehus, skulle tilsi en endring av lovverket.

Et døgn på sykehus koster ca 6000 kr.
Norges Kvinne- og familieforbund ber sosialdepartementet og Stortingets sosialkomite om snarest mulig å ta affære for å endre dette regelverket. En oppmyking vil føre til besparelser i helsebudsjettet- men ikke mist til flere harmoniske sykdomsforløp, når barna blir syke.

For ytterligere informasjon, ta kontakt med
forbundsleder Bjarnhild Hodneland, tlf.: 55193012/55186493,mobil:92893155,
nestleder Bente Nygård, tlf.: 63997506, mobil: 97632550, eller informasjonsleder
Wenche Solberg- Hansen, tlf.: 22478380, direkte 22478389, mobil: 91772584.