Deltakerne på helgens landskonferanse i Norges Kvinne- og familieforbund (K&F) utfordrer kommunene til å sette handling bak fine ord i kommuneplanene om Lokal Agenda-21!
Da verdens miljøproblemer og bevaring av uerstattelige naturressurser ble
satt på dagsorden under Rio-konferansen i 1992, ble begrepet Lokal Agenda for
det 21. århundre (LA-21) lansert. Intensjonen var å føre arbeidet inn i hvert
eneste lokalmiljø i verden. Norge er kommet for kort i dette arbeidet. Mer enn
noen gang tidligere har samfunnet bruk for kraften som ligger i samarbeidet med
frivillige organisasjoner og enkeltpersoner- men ansvaret for å ta initiativ og
legge til rette er og må være kommunenes, mener K&F.

I Norges Kvinne- og familieforbund har lokalt og nasjonalt miljøarbeid stått sentralt lenge før LA-21 ble ”oppfunnet”. Det koples ofte sammen med små samarbeids- og bistandsprosjekter mellom K&F-lag og kvinnegrupper i ”sør” og i øst- og sentraleuropa. En særlig utfordring er å innby innvandrerkvinner til aktiviteter og studiearbeid i nærmiljøene våre. Dette ses også som en del av LA-21 satsingen.

2001 er ”Verdens frivillighetsår”. Ta de menneskelige ressursene våre i bruk, oppfordrer tillitskvinnene i Norges Kvinne- og familieforbund

For ytterligere kommentarer kan fungerende 1.
nestleder Bjarnhild Hodneland kontaktes på tlf.: 55 18 64 93 eller mobiltlf.:
922 309 28, eller forbundsleder Elisabeth Rusdal på mobiltlf.: 913 28 164 eller
fungerende 2. nestleder Bente Nygård på tlf.: 63 99 75
06
.