Norske forbrukere har høy tillit til det nye Mattilsynet, men vi er blitt litt mer bekymret for miljøgifter, hormoner, antibiotika, bakterier, tilsetningsstoffer og plantevernmidler i mat, skriver matportalen.no.

Hele 91 prosent av de spurte har stor tillit til den informasjonen de får fra Mattilsynet i spørsmål om helsemessig trygg mat.

Undersøkelsen som er utført av MMI på oppdrag fra Mattilsynet, viser at hele 50 prosent av deltakerne i undersøkelsen, er ganske eller meget bekymret for miljøgifter i mat, noe som er en økning i forhold til tidligere år, skriver matportalen.no.

Redd for sykdommer
På samme måte viser undersøkelsen at nordmenn er litt mer bekymret enn de var tidligere for følgende temaer knyttet til mat: hormoner og andre vekststoffer, tilsetningsstoffer, antibiotika, plantevernmidler, radioaktivitet, bakterier og andre smittestoffer, sykdommer som overføres fra dyr til mennesker, fett og bestråling av mat.

Antall personer som er bekymret for genmodifisert mat, er uendret fra tilsvarende undersøkelse i 2002, og langt færre enn i 1997.

Tillit til norsk mat
– Folk har en tendens til å være mer bekymret enn det er grunnlag for, sier Joakim Lystad, administrerende direktør i Mattilsynet.

Generelt mener Mattilsynet at det er grunn til å ha tillit til maten i Norge, selv om vi ikke kan gi noen garantier. Ifølge Lystad vil Mattilsynet vil fortsette å presentere nøytral informasjon om mattrygghet, slik at folk får et mest mulig realistisk bilde av virkeligheten.

Omorganisering
– Mattilsynet er resultatet av en meget stor omorganisering i offentlig forvaltning . Vi har slått sammen 93 tidligere kommunale og statlige etater i en felles organisasjon.

Vi har eksistert i nøyaktig et halvt år, og det er hyggelig at Mattilsynet har tatt vare på og forsterket tilliten næringsmiddeltilsynet bygget opp. Jeg tror folk har tiltro til at Mattilsynet først og fremst ivaretar vanlige folks interesser, sier Joakim Lystad til matportalen.no.

Kilde: Matportalen