Tiden er moden for å gå fra kjønnskamp til verdikamp. Dette arbeidet må menn og kvinner gjøre sammen!

Norges Kvinne- og familieforbund har ”Familiens framtid” som hovedparole i inneværende landsmøteperiode. Vi ser familien som en viktig ramme rundt enkeltmennesket, og som  bærebjelken i utviklingen av et godt samfunn. Derfor arbeider vi for at familiene skal gis tid og mulighet til omsorg for hverandre.

Livet er mer enn et maratonløp!                                                
En smidig og god samordning mellom familieliv og arbeidslivstilknytning er nødvendig som virkemiddel mot oppløsningstendensene i samfunnet. Både menn og kvinner ser i dag behovet for å tenke nytt.                                                                             

Tiden er klar for å skifte retning, og for å sette verdier som omsorg og likeverd i hovedfokus!