En av fire forbrukere i Europa mener at utviklingen på matområdet over tid har blitt verre både med hensyn til pris, når det gjelder smak og kvalitet, produksjonsmåter, næringsverdi og sikkerhet.

Italienske og portugisiske forbrukere er de mest pessimistiske. Der mener så mange som 60 til 80 % at pris og smak/kvalitet er blitt dårligere de siste tjue årene. Det er færre som mener at maten er blitt dårligere med hensyn til sikkerhet og ernæring, skriver nettutgaven til det nye Mattilsynet, Matportalen.no. 

Norske forbrukere skiller seg fra de andre europeiske forbrukerne ved å være de mest pessimistiske med hensyn til matsikkerhet. Dette viser rapporten “Trust in Food in Europe. A Comparative Analysis” av forskerne Christian Poppe og Unni Kjærnes ved Statens institutt for forbruksforskning (SIFO).

Internasjonalt prosjekt
Rapporten presenterer data fra en representativ spørreundersøkelse blant forbrukere i Danmark, Tyskland, Storbritannia, Italia, Norge og Portugal. Undersøkelsen er en del av prosjektet TRUSTINFOOD.

Hensikten med prosjektet er å få en bedre forståelse av hva som ligger bak variasjoner av tillit på matområdet. I tillegg til spørreundersøkelsen er det gjennomført institusjonelle studier i de samme landene og på EU nivå.

Norsk pessismisme
Forklaringen på den norske pessimismen med hensyn til matsikkerhet kan være at undersøkelsen ble gjennomført på et tidspunkt da landet var rammet av den såkalte ”Menyskandalen”, matskandalen som skyldtes dårlig hygiene, uredelighet og brudd på forskrifter i enkelte matvarekjeder.

Den sterke fokuseringen på sikkerhet i Norge etter denne skandalen, som var langt mindre enn f.eks kugalskapskandalen i England og salmonellaskandalen i Danmark, illustrerer hvor sensitiv tillit er i forhold til institusjonelle forhold.

Lavest tillit til kjøttvarer
Med hensyn til sikkerhet har europeiske forbruke mer tillit til grønnsaker og frukt enn til kjøttvarer. Mat som hamburgere fra gatekjøkken, pølser og restaurantmåltider er det få som har tillit til. Det samlede tillitsnivået varierer likevel ganske mye fra land til land.

Tilliten er høyest blant britene, fulgt av dansker og nordmenn. I Italia og Portugal er tilliten lav. Tyskere er også skeptiske. Les mer om prosjektet Trust in Food Les mer hos SIFO

Kilde: Mattilsynet