“Kvinner svikter velferdsstaten”, hevder arbeidsminister Hanne Bjurstrøm. Les korrespondansen mellom K&F og statsråden

K&F inviterer statsråd Hanne Bjurstrøm til debatt om temaet – se vedlagte brev. Brev ang  uttalelse om at kvinner svikter velferdsstaten.pdf

Og her er statsrådens svar   Bjurstrøm.pdfBjurstrøm.pdf

———————————————————–

K&F reagerer kraftig på utalelsene, og sendte 4. juli ut følgende pressemelding:

”Det er tragisk at en kvinnelig statsråd via media går ut og stigmatiserer, sykeliggjør

og beskylder kvinner for å være late. Det har gjort at begrepet kvinne er kvinne verst er aktuelt igjen. Som kvinne burde statsråden vite hvordan livet har vært for mange kvinner opp gjennom årene, tiltross for likestilling og bedrede rettigheter. Statsråd Bjurstrøms utspill er tragisk og hun bør snarest gå ut å beklage sine uttalelser, tordner forbundsleder Elisabeth Rusdal i Norges Kvinne- og familieforbund ”.

Kvinner har mange rettigheter i dagens samfunn. Likevel har nok kvinners liv medført en økt slitasje. I tillegg til utdannelse, arbeidsliv, omsorg for barn, hus og hjem og øvrige familiemedlemmer deltar kvinner i drift av barnehager og skoler. Dette sliter og medfører at slitasjen kan være stor i en periode. Slitasje som kanskje først gir seg utslag senere i livet. I tillegg vet vi at sykdom hos kvinner arter seg annerledes i mange tilfeller enn hos menn. Enkelte sykdommer opptrer hyppigere hos kvinner enn hos menn og har et mer diffust forløp. Dette medfører at det tar tid før riktig diagnose kan stilles og behandling starte. Eksempler på slike sykdommer er fibromyalgi og stoffskiftesykdommer. Dette er sykdomsgrupper som heller ikke prioriteres i helsevesenet og dermed kan ventetiden bli lang. For en del kvinner er arbeid i denne perioden helt eller delvis, vanskelig. Dermed er sykemelding utveien.

Statsrådens uttalelser rammer nok dermed kvinnene enda hardere.

Norges Kvinne- og familieforbund deler også statsrådens bekymring over økende antall sykemeldte kvinner. Vi deler også hennesbekymring at det ikke alltid er mulig for kvinner som ønsker mer enn deltidsstilling, å få det. Vi tar gjerne en debatt eller møte og diskuterer saken med statsråden, men da under forutsetning av at man stiller med blanke ark og ikke en bestemt oppfatning av at alle kvinner er late.

Norges Kvinne- og familieforbund har over 4 000 medlemmer fordelt på mer enn 250 lokallag. Det er kvinner i ulik alder og med ulik tilknytning til arbeidslivet.

”Dersom vi skal få likestillingen videre er det viktig at vi som kvinner respekterer hverandre og den livssituasjon den enkelte kvinne befinner seg i.”

For ytterligere kommentarer kan forbundsleder Elisabeth Rusdal kontaktes på mobil: 913 28 164.

Her finner du Dagbladets artikkel 3.7.  og oppfølging 4.7.