Det er fortsatt få kvinnelige fastleger i Norge. Det går frem av en evaluering av fastlegeordningen i landet. Helsetilsynet i Sør-Trøndelag retter i en rapport et særskilt fokus på den skjeve rekrutteringen av kvinnelige fastleger, skriver Adresseavisen.no

Det er nyere forskning fra Norges Forskningsråd som viser at det fortsatt er for få kvinnelige fastleger i landet.

Lege Carine Hyll i Trondheim tror omsorg for små barn fører til at kvinner heller søker andre jobber. Hun er en av få kvinner som har valgt fastlegeordningen som karrierevei.

-Jeg tror kvinner har like stor interesse av å være fastlege, men vi har kanskje behov for mer økonomisk trygghet en periode i livet. Det er vanskelig med svangerskapspermisjon når man er selvstendig næringsdrivende, sier Hyll til Adresseavisen.no.

Helsetilsynet i Sør-trøndelag retter i en rapport et særskilt fokus på den lave rekrutteringen av kvinner som fastleger.

Tredjedel søker
-Det er over 50 prosent kvinner som nyutdannes, men bare en tredjedel av dem søker hjemmel som fastlege, sier konstituert fylkeslege i Sør-Trøndelag, Ragnar Hermstad.

Han spør om det ikke er ønskelig å være fastlege så tidlig i karrieren? Om vaktbelastningen for stor? Eller er det slik at uansett hvordan man organiserer dette, så ønsker ikke kvinner å være fastleger?

Et overveiende antall av Trondhjems kvinnelige fastleger har langt færre pasienter enn gjennomsnittet.

Mens mange menn har 1600-1900 pasienter, ønsker de fleste kvinnene å begrense antall pasienter til cirka 1400, skriver Adresseavisen.no

Kilde: Adresseavisen