Omsorgslønn, slik ordningen fungerer i dag er, i beste fall, uforutsigbar.  />/>

Omsorgslønn skal være et tilbud ved tyngende pleie i hjemmet, – det kan dreie seg om pleie av barn, ektefelle eller eldre.

Kommunene er forpliktet til å ha omsorgslønn i sine budsjetter, men det foreligger ingen føringer i forhold til størrelsen på beløpene. Det er/> />opp til den enkelte kommune å sette prioriteringer i sitt budsjett. Dette fører til svært ulik behandling i landets kommuner./>

Omsorgsarbeid som utføres i hjemmet er et viktig supplement og alternativ til kommunale institusjoner. />

I forbindelse med FN`s internasjonale familiedag, 15. Mai, utfordrer Norges Kvinne- og familieforbund Regjeringen til å fastsette klare rammer for omsorgslønn.

 

For ytterligere informasjon, ta kontakt med:
Forbundsleder Ann-Louis Nordstrand tlf. 46 42 07 58
1. nestleder Toril S. Gravdal tlf. 413 23 943
2. nestleder Odlaug Lysø Kleven tlf. 482 67 882
/>