Kvinners rettigheter i Tusenårsmålene er sentrale i FNs kvinnekommisjon.

FNs Kvinnekommisjon (CSW) har avsluttet sin 58. årlige sesjon, med hovedtema “status for implementering av Tusenårsmålene for kvinners rettigheter og likestilling”.

Blant prioriterte områder kan nevnes:

  • jenters utdanning 
  • viktighet av kvinners ubetalte arbeid, særlig knyttet til omsorg
  • styrking av kvinners økonomisk og politiske deltakelse
  • vold mot kvinner og jenter

Se pressemeldingen fra Barne- likestillings og inkluderingsdepartementet