Du ser informasjonplakatene overalt, i busser og T-baner, om osteoporose (benskjørhet). Kvinnerelatert helseforskning er i fokus og er styrket med 3 millioner kroner i år.

Osteoporose er ett av satsingsområdene. Osteoporose (benskjørhet) er en sykdom som særlig rammer kvinner.

I løpet av 2004 skal Sosial- og helsedirektoratet lage et nasjonalt handlingsprogram for forebygging og behandling av osteoporose og osteoporotiske brudd.

9000 lårhalsbrudd
Hvert år brekker om lag 9000 lårhalsen, 15 000 brekker handleddet og et ukjent antall får kompresjonsbrudd i ryggen.

Osteoporose (benskjørhet) er en viktig og målbar risikofaktor for disse bruddene.

Redusert livskvalitet
Lav benmasse, kosthold, mangel på fysisk aktivitet, ulykker, og en rekke medisinske tilstander og langvarig bruk av medisiner kan også øke risikoen for osteoporose.

Osteoporotiske brudd reduserer helse og livskvalitet og legger beslag på betydelig behandlingskapasitet ved norske sykehus og sykehjem.

Det nasjonale handlingsprogrammet skal bedre forebyggingen og behandlingen av osteoporose og osteoporotiske brudd.

Kilde: Helsedepartementet