Kvinnedagen 8. mars er ikke bare for Norge, men for kvinner i hele verden. De har kanskje andre behov enn oss?

TA KVINNER PÅ ALVOR – Vi vil ha slutt på ”sovende” lover

Kvinnedagen ble innført for å sette søkelyset på kvinner og gi grunnlag for å sikre kvinner rettigheter.  I Norge har vi kommet langt i dette arbeidet, selv om vi fortsatt har uløste problemer og grunnlag for forbedringer.
Internasjonalt er det mange kvinner som møter store utfordringer.  Kvinnene ønsker å kunne delta aktivt i politikk og utviklingen av sitt samfunn. Landet deres har i noen tilfeller lovene, men dette er bare sovende lover – de håndheves ikke.

Norges Kvinne- og familieforbund krever at våre myndigheter øker presset på de land som har sovende lover og som på den måten hindrer kvinner i aktiv deltagelse i politikk og samfunnsutvikling. I flere land er det lovregulert at kvinner skal utgjøre minst 30 % av kandidatene på valglister. Men når listene settes opp utgjør de 30 % og da i bunnen av listen. Dette gjør at kvinner ikke har samme mulighet til å komme inn i politikken. Når partiene setter av økonomiske midler til valgkamp, må det også settes av midler til kvinnenes valgkamp.

Videre er det hevet over tvil at kvinner og også barn i stadig økende grad er krigens nye ofre.   FN har vedtatt resolusjon 1820 som skal sikre kvinner mot at vold og voldtekt benyttes som metode i krig.  Norges Kvinne- og familieforbund krever at våre myndigheter øker presset på de land som ikke har ratifisert denne resolusjonen og vi forventer at våre myndigheter bidrar aktivt til at dette vedtaket blir respektert og fulgt.

Kvinner i Norge har kommet langt i sitt likestillingsarbeid – la oss sammen med våre søstre i andre land bidra til at alle verdens kvinner gis bedre vilkår og sikres retten til et liv uten vold.
I dette arbeidet må lover, forskrifter og bestemmelser gå fra sovende tilstand til å bli brukt i den hensikt å skape en bedre hverdag for kvinnene.

Her er utskriftsvennlig versjon: 8.mars 2010 - Ta kvinner på alvor.doc