Høyre frykter at flere kommuner får problemer med å holde barnehageløftene på grunn av dårlig økonomi. Småbarnsforeldre i Oslo frykter nedleggelse av flere barnehager, men i Kristiansand er barnehagedirektøren redd for at det skal bli for mange barnehager i kommunen!

I Oslo legges to barnehager i Vestre Aker ned som følge av innføringen av makspris fra 1. mai, skriver NRK Østlandssendingen.

Medlemsbarnehagen Kari Papes barnehage legger ned etter 16 års veldreven drift. Kari Pape, som eier den ene av barnehagene sier det ikke lar seg gjøre å drive lønnsomt når foreldrene skal betale 2.750 kroner per barn i måneden.

Statsstøtte avgjør
I tillegg er det usikkert hvor mye de private barnehagene vil få i statsstøtte. Vestre Aker mister dermed nesten 60 barnehagerplasser fra høsten av, skriver NRK Østlandssendingen.

-Dette er svært beklagelig. Jeg har snakket med barnehagen og respekterer at barnehagens eier og styre ikke orker den totalt mangel på forutsigbarhet i tilskuddene som skal til for å klare maksimalpris, sier informasjonsjef, Jørn-Tommy Schjelderup i Private Barnehagers Landsforbund.

Frykter brutte barnehageløfter
Høyre frykter at mange kommuner vil få problemer med å holde barnehageløftene på grunn av dårlig økonomi.

Stortinget har vedtatt en maksimalpris for en heldagsbarnehageplass på 2.750 kroner fra 1. mai, men dårlig kommuneøkonomi kan sette reformen i fare, mener Høyres kommunalpolitiske talsmann Hans Kristian Hogsnes.

-Ikke uventet tror jeg nok en god del kommuner nå har fått litt nerver i forhold til hvordan de skal klare å gjennomføre denne reformen, sier Hogsnes til NRK.

For mange barnehager
Men i Kristiansand tror ikke barnehagedirektør Nina Gjærum Reinhardt kommunen får problemer med å holde barnehageløftene. Hun er heller ikke redd for at barnehager skal legges ned.

-Det er en fare for at vi skal få for mange barnehageplasser i byen, sier barnehagedirektøren til Fædrelandsvennen.

Kristiansand kommune er midt inne i arbeidet med å iverksette barnehagereformen som skal sikre kommunen full barnehagedekning, en makspris på 2.750 kroner per barnehageplass, felles inntak til både private og offentlige barnehager, samt samme pris ehageplass i privat og offentlig barnehage.

-Vi etterspør et lovverk som kan hjelpe Kristiansand til å styre utbyggingen. I dag er det svært lett å få godkjenning til å bygge barnehage, sier Nina Gjærum Reinhardt til Fædrelandsvennen.

Kilde: Private Barnehagers landsforbund

Kilde: Fædrelandsvennen

Kilde: Kommunal Rapport