Forbrukerombudet forbyr Lindorff og International Trading House å fortsette og markedsføre abonne­ment på sokker og undertøy over telefon dersom selskapene ikke følger Ombudets krav til salgs­rutiner og samtalemaler for tele­fonsalg.

Et stort antall forbrukere har ifølge Forbrukerombudet klaget på at de har blitt innmeldt i sokke- og under­bukseklubber eller abonnements­ordninger uten at de har gitt samtykke til det eller har bestilt produktene.

Forbrukerombudet har mottatt flere klager fra forbrukere som har blitt oppringt av Lindorff Costumer Services AS, og deretter fått tilsendt sokker og underbukser i posten med krav om betaling, uten at de har bestilt disse produktene.

Ulovlig registrering
Flere av klagerne opplyser at de også har blitt registrert som abonnenter/medlemmer i sokke- og underbukse-klubber (Socks International/Front International), som igjen er eid av det svenske selskapet International Trading House AB (ITH).

ITH er også registrert i Brønnøysundregisteret på ITH International Trading House AS.

Forbrukerombudet har nå varslet ITH International Trading House AS og Lindorff Costumer Services AS om at det vil bli fattet forbudsvedtak mot videre markedsføring og salg via telefon.

Bringes inn for Markedsrådet
Forbrukerombudet varsler at saken også kan bli brakt inn for Markedsrådet, dersom kravene til rutiner og samtalemaler for gjennomføring av telefonsalget ikke tas til følge.

Det vil også kunne være aktuelt å be Konsumentsombudsmannen i Sverige om å fatte forbudsvedtak mot International Trading House AB mot videre markedsføring og salg via telefon, eller eventuelt bringe saken inn for Marknadsdomstolen, skriver Forbrukerombudet på sine nettsider.

Kilde: Forbrukerombudet