Temaet for den internasjonale familiedagen i 2010 er påvirkningen migrasjon har for familier over hele verden. I Oslo arrangerte Universelt fredsforbund et møte 19.5. i anledning familiedagen, med tema “Familien – nøkkelen til et varmere samfunn?”

Den internasjonale familiedagen understreker hvor viktig familien er som ramme og basis s oppvekst og levekår. Dagen ble vedtatt gjennom en resolusjon av FNs generalforsamling i 1993.

Med markering av dagen ønsker FN også å vise hvordan mange samfunnet er bygget opp, og er avhengig av familien. Den internasjonale dagen gir oss en anledning til å sette fokus på, og lære mer om de sosiale, økonomiske, og befolkningsmessige prosessene som påvirker familien.

—————————

Fungerende forbundsleder Grete Nordbæk deltok på møtet i Oslo 19.5., og har skrevet følgende oppsummering:

FAMILIEN – NØKKELEN TIL ET VARMERE SAMFUNN?

Universelt fredsforbund sto bak invitasjonen, samen med mange andre organisasjoner.

Det var en spenstig tittel og det er viktig at noen setter FAMILIEN på dagsorden.

Steinar Murud fra Universelt fredsforbund UF, ønsket velkommen og Thale Berg Husby, avdelingsleder Øst, FN sambandet hadde velkomsthilsen fra FN. Dessverre var det ikke dagen for politikere til å møte.

Vi fikk en fin oversikt over familie og samfunn gjennom en generasjon presentert av Turid Noack, forsker ved SSB. Gjennom tall og diagrammer fikk vi vite at det trengs flere småbarnsfamilier i Norge i framtiden.

Forfatter og religionshistoriker, Hanne Nabintu Herland snakket om” Familien under press i en pluralistisk og normoppløsende tid.” Gjennom de siste 40. år har vi ”mistet noe” på vegen når det gjelder oppdragelse, grensesetting, plikt og ansvar. Men var alt så mye bedre før? Om en kunne ta det beste fra ”husmortiden” og fra dagens hverdag og mikse det sammen kan det hende det blir et godt resultat. Det er heller ikke til å legge under en stol at familien i dag er veldig forskjellig fra 50-tallet. All tilgjengelig informasjon rent teknisk er jo en nyvinning som vi ikke kan være foruten, og stort sett alle foreldre er ute i full jobb. Norge er et godt land å bo i, og vi skårer høyt på levestandard-statistikken, men det blir aldri nevnt det vi er dårlige på. Der vi virkelig er dårlige er blant annet innen barnevernet, alle barn har det ikke like godt her i Norge.

Dette kunne og barneombud Reidar Hjermann bekrefte. Han er der a og skal snakke barnas sak og har FNs barnekonvensjon å rette seg etter. Barns behov, hva er det? Jo det er foreldre og ”hjemmearenaen” er grunnsteinen i samfunnet.Konfliktfylte skilsmisser og samlivsbrudd er det ikke mange som takler, samt at barnemisshandling foregår selv om vi ikke liker å høre om det.Delt omsorg og det å kunne bo i nærheten gir barna en bedre hverdag, og at reglene er like i begge hjem.

Ejaz Ahmad Wahrich snakket om sin jobb i Minhaj konfliktråd Han var ikke arbeidsledig. Storfamilien på godt og vondt. En gifter seg med ”hele” familien, og det kan gi konflikter. En familie er god å ha, og det er viktig at alle i familien kan snakke norsk. Språkopplæringen er noe av det første og viktigste å ta tak i, og at foreldrene tar seg tid til å være med barn på fritidsaktiviteter. Bruk oss, vi er en ressurs for dere.

Både Steinar Murud fra Universelt fredsforbund og Sigurd Skirbekk snakket om hva vi kunne gjøre for å lette familienes hverdag.

For barn er ingenting viktigere enn foreldrene. Det mest grunnleggende, vertikale menneskelige forhold er lik en bærebjelke, nemlig familien.

Det er ikke nok å ha de gode meningene, men de bør og legges fram.

Noe ble borte da Barne- og Familiedepartementet byttet navn til Barne- og likestillingsdepartementet.

Familien er grunnsteinen i samfunnet vårt, og vi i Norges Kvinne og Familieforbund er veldig stolte at det var vi som fikk gjennom Familieåret i 1994, og Den internasjonale familiedagen ble 15. mai.  Gjennom vår verdensorganisasjon ACWW, sendte vi inn forslag om Familieåret allerede i 1983, og den ble vedtatt av FNs generalforsamling i 1993.

Grete Nordbæk