Kjøkkelvik skole i Bergen er rehabilitert, og får kantine med frokost- og lunsj-servering. K&F gratulerer skolen og Bergen kommune.

Når det til høsten blir tilbud om varm lunsj til elevene i Kjøkkelvik skole er det all grunn til å gratulere både skolen og kommunen med et flott tiltak. Vi i Norges Kvinne- og familieforbund er imponert over at det i tillegg skal gis tilbud om frokost i skolen. Da tar skolen ansvar og gir signaler til elevene om at ernæring er viktig. Vi vet at dette vil bedre læringsmiljøet ved skolen. Flott at Bergen kommune gir tilskudd. Ingenting av dette hadde blitt en realitet hadde ikke skolen hatt en rektor som så mulighetene da skolen skulle rehabiliteres. La oss håpe at kommunen vet å verdsette dette og at kommunen vil benytte erfaringene slik at også enda flere skoler i kommunen kan gi et slikt tilbud.

Det var i sin tid Snarøya kvinne- og familielag, et av Norges Kvinne- og familieforbunds mer enn 250 lokallag, som startet opp med varm lunsj i skolen etter modell fra Sverige. Laget driver i dag sin skolerestaurant på Hundsund ungdomsskole på dugnad. I tillegg til å levere mat til elevene ved skolen, leveres også lunsj til barnehage i nærområdet. To dager i uken er det tilbud til alle om rimelig middag ved skolen.

Varm lunsj i skolen er et tiltak som også vil passe godt der elevene har lang reisevei til og fra skolen. Men det må ikke brukes som et argument for å utvide skoledagen med antall timer. Slik undervisningsdirektøren i Hordaland uttaler viser det seg at lunsjtilbudet gir bedre læringsmiljø. Dette vil igjen kunne medføre økt kunnskap hos den enkelte elev.

For ytterligere kommentarer kan forbundsleder Elisabeth Rusdal kontaktes på mobil: 913 28 164.

Kilde: Bergens Tidende 3.7.2012