Aftenposten bringer i dag oppslag om at det skjer flere fødsler langs veien i år enn tidligere. Dette overrasker ikke oss –

”Aftenposten bringer i dag oppslag om at det skjer flere fødsler langs veien i år enn forrige år. Dette overrasker ikke oss – vi sa dette allerede i januar i år i møte med Helse- og omsorgsdepartementet. Synd de ikke lyttet. Men nå må de ta grep,” uttaler forbundsleder i Norges Kvinne- og familieforbund Elisabeth Rusdal.

I tillegg er det sjokkerende at mange kommuner ikke har klart tilbud om følgetjeneste ennå. Hvem har ansvaret dersom noe skjer og barnet får skader i forbindelse med fødselen? Så langt vi har brakt i erfaring gjelder da ikke Pasientrettighetsloven, ei heller andre lover som kunne gitt familien nødvendig erstatning.

Dette er konsekvensen av sammenslåing av fødeavdelinger og nedleggelse av lokale fødestuer. I debatten rundt nedleggelsen av lokale fødetilbud har det vært brukt som argument – for å sikre kvinnene en trygg fødesituasjon må man ha et vist antall fødsler. Hvordan blir dette med tanke på de som skal bistå under transportfødsler? Er det egentlig transportfødsler vi skal sørge for å ha?

Vi tror egentlig ikke det er slik man tenker. Derimot kan hele saken egentlig dreie seg om økonomi og kostnader ved opprettholdelse av tilbud lokalt.

Vi begrunner dette ut i fra følgende:

  • Man ønsker å flytte fødetilbudet til større sykehus – transport billigere enn lokalt tilbud
  • Ved en del sykehus i dag tilbys det adskillig kortere liggetid – hjemreise etter 8 timer ved første gangs fødsel, 4 timer ved flergangsfødsel

Selv våre dyr har strengere regler og forskrifter når det gjelder drektighet og transport i denne perioden.

”Vi ber i dag til helseministeren om at hun tar ansvar, gir alle våre fødende kvinner forutsigbarhet og trygghet. Skyv ikke ansvaret over på regionale helseforetak, eller kommunene som sliter økonomisk. La lokalt fødetilbud fortsatt være en valgmulighet for de fødende,” avslutter forbundsleder Elisabeth Rusdal i Norges Kvinne- og familieforbund med rundt 5 000 medlemmer.

—————————

Aftenpostens artikkel finner du her

Saken er også tatt opp i oa.no (Oppland Arbeiderblad), i Trønderavisa og Namdalsavisa,  Flere fødsler langs veiene ingen overraskelse Namdalsavisa.pdf

For ytterligere kommentarer og informasjon kan forbundsleder Elisabeth Rusdal kontaktes på mobil: 913 28 164 eller nestleder Sonja Kjørlaug på mobil: 975 15 971