Den internasjonale Kvinnedagen har først utspilt sin rolle når likeverd mellom kjønnene er blitt en selvfølge!

Fremdeles har vi langt igjen til full likestilling, både her i landet og, ikke minst, globalt.

Selv om Norge regnes som et av verdens fremste land når det gjelder likestilling mellom kjønnene, er det fortsatt slik at kvinner her i landet tjener langt mindre enn menn. Kvinner med inntil fire års høyere utdanning tjener kun 80 øre for hver hele krone en mann tjener!                           
Vi mener at dette først og fremst gjenspeiler mangelen på likeverd mellom de arbeids-oppgavene som tradisjonelt har vært ivaretatt på forskjellig måte av kjønnene.

Norges Kvinne- og familieforbund ønsker å skape en framtid med omsorg i fokus.  Omsorgsarbeid, tradisjonelt ivaretatt av kvinner, må oppvurderes og verdsettes høyere!                                    
Fullt likeverd mellom kjønnene er helt nødvendig dersom vi ønsker å skape en god framtid og et bærekraftig samfunn!

8.mars er på ingen måte utgått på dato!

Her er dokumentet om du ønsker å sende meldingen videre Pressemelding - 8. mars

Også andre har lagt merke til innlegget:

http://www.moss-dagblad.no/meninger/article4174019.ece