Norge trenger tusenvis av nye barnehageplasser for å nå full dekning med barnehageplass til alle som ønsker det. Staten vil nå legge forholdene bedre til rette for at det skal bli enklere for organisasjoner og privatpersoner å få nødvendige tillatelser og driftstilskudd.

I dag inviterer Husbanken og Barne- og familiedepartementet til pressekonferanse på Skredder`n barnehage på Nordstrand i Oslo.

Det er den den nye internettportalen www.etablerebarnehage.no som skal lanseres. Portalen er et samarbeid mellom Husbanken og Barne- og familiedepartementet.

Barne- og familiminister Laila Dåvøy vil åpne internettportalen sammen med fungerende husbankdirektør Bård Øistensen.

Starte privat barnehage
Staten satser på at både kommunene og private utbyggere skal legge skuldrene til og det nye nettstedet www.etablerebarnehage.no vil gjøre det enklere for organisasjoner, bedrifter og privatpersoner som ønsker å starte egen barnehage.

Husbanken og Barne- og familiedepartementet har utviklet nettstedet i felleskap. Det gir svar på de fleste spørsmål om byggeregler, godkjenning, finansiering, organisering, utforming, drift og kvalitetskrav i en barnehage.

Full dekning
Fire av ti barnehageplasser drives av private. De siste årene er det etablert flere private enn kommunalt eide plasser. I mange kommuner er målet om full barnehagedekning nådd. Men spesielt i sentrale strøk er det fortsatt et stort behov ehageplasser.

Framveksten av barnehagene er delvis kommet ved at private – ofte foreldre selv – har tatt initiativ til etablering av barnehager. Trolig vil private utbyggere stå for brorparten av de nye plassene fram til full barnehagedekning er nådd.

Nettstedet er først og fremst rettet mot private etablerere, men også kommuner og bydeler kan ha nytte av å finne relevant informasjon samlet på et sted.

Kilde: Barne- og familiedepartementet