Vi er villig til å betale mer for mat av høy kvalitet. Biffen skal være mør og vi ønsker salgsmerking for norsk storfekjøtt. Det viser en forbukerundersøkelse.

Undersøkelsen er utført av Norges landbrukshøgskole (NLH), Matforsk, Gilde og stiftelsen Matmerk.

Forbrukerne vil ha biff som er mør og av god kvalitet, og de er villige til å betale mer for biffen. Betalingsvilligheten for kvalitetsbiff er 10 prosent høyere, skriver Landbruksdepartementet på sine nettsider. 

Undersøkelsen som er gjennomført i tilknytning til Prosjektet Kvalitet, informasjon og merking, viser at forbrukerne også ønsker merking både av mørhetsgrad og av hva kjøttet passer til.

Salgsmerking
Målet med prosjektet og undersøkelsen har vært å kartlegge hvilke opplysninger salgsmerking for norsk storfekjøtt bør inneholde, og dernest betalingsvilligheten for ulike kvaliteter av storfekjøtt.

Undersøkelsen støttes av resultater fra MMIs store undersøkelse Norsk Monitor, som viser at 86 prosent av oss legger spesielt stor vekt på at maten er fersk og frisk når de kjøper inn til sin husholdning. 79 prosent, legger mest vekt på god smak.

Innbydende
Ifølge undersøkelsen mener 61 prosent av de spurte at det er viktig at maten ser innbydende eller godt ut. 57 prosent mener at lav pris er viktig. Bakgrunnen for prosjektet Kvalitet, informasjon og merking, er den økende konkurransen i matvaremarkedet.

Norske kjøttprodusenter må produsere det forbrukerne ønsker og de bør merke produktene bedre dersom de skal kunne ta ut en høyere pris. Forbrukerne betaler gjerne mer for mat med høy kvalitet, skriver Landbruksdepartementet. 

Kilde: Landbruksdepartementet