K&F har i år hatt gjester både fra Kina og Sør-Korea, som var ivrige etter å lære om Norge, kvinnerettigheter, mor og barn mm.

9. september var det besøk fra Kina, fra Zhejiang Women’s Federation, Kina

Her er et lite referat:
Det var et veldig godt og kort møte med gruppen fra Kina som besøkte oss 9. september.De hadde hatt vansker med tid og papirer men endelig var de i Norge.  Etter sein ankomst var de veldig ivrige på å vite mest mulig på kort tid. Vi hadde laget i stand kaffe, te og frukt og trykket opp spørsmål og svar på forhånd

Kvinnerelaterte spørsmål og likelønn var noen av hovedspørsmålene.

De lurte og på hvordan vi ”tok tak i” vold i nære relasjoner.  Fungerende forbundsleder Grete Nordbæk fortalte om ”Ja til omsorg – nei til vold ”prosjektet og fortalte om krisesentre og dag-sentre hvor kvinner kunne søke om hjelp.

Det er alltid inspirerende og interessant å få møte kvinner og menn fra andre verdensdeler enn vår egen.  

/>

…………………………………………………………./>

K&F fikk 28.juli besøk av en gruppe ungdommer fra Sør-Korea, som var ivrige etter å lære om Norge, kvinnerettigheter, mor og barn mm.

/>

Fungerende forbundsleder Grete Nordbæk tok mot dem, og fortalte om “alt” de ville vite:/>

Gruppen kom fra MIZY, Seoul Youth Center, Global Youth Leadership Training Program, som er et koreansk nasjonalt sted for kultur og global forståelse. Åpnet i 2000 av The Seoul Meropolitan Government.

S?r-Korea.jpgDette er skoleelever som kommer sammen fra flere forskjellige steder utenfor hovedstaden Seoul for å være med i et studieopplegg som lærer dem til å bli globale ledere.De har tilbrakt flere møter sammen og har laget en egen bok om det temaet de arbeider med.

Denne gruppen  hadde Norge som sitt hovedmål og hadde laget spørsmål om: kvinnen, rettigheter, mammarollen, fødselsomsorg og om mor barn og arbeid. De er også opptatt av hva vi vet om deres hjemland, og vi snakket mye om miljø og mattradisjoner.

Ungdommene fortalte om egen skolegang, hverdagsliv og hva de tenkte om framtiden. De går på privatskole etter vanlig skoledag for å lære engelsk. Så er det tid for lekser, spising og leggetid.  G/>ruppen var på 7 personer samt en tolk fra deres eget hjemland, som studerer psykologi på Blindern.

Det er alltid hyggelig og interessant å få  treffe mennesker fra andre land og kontinent og lære litt om deres hverdag, og være til hjelp med spørsmål som hører inn under vårt forbund sine saker.