Nye pedagogiske tanker preger arkitekturen og uteområdet til Bakkeløkka ungdomsskole på Fagerstrand på Nesodden. Dette på en svært vellykket måte. Skolen er tildelt Skolebyggprisen 2002.

-Poenget med Skolebyggprisen er å stimulere arbeidet med å utvikle gode
skoleanlegg. Bakkeløkka ungdomsskole på Nesodden er et flott eksempel på
arkitektur og uteområder som legger til rette for alle aktiviteter dagens
opplæring innebærer, sier utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet.

Skolebyggprisen er Utdannings- og forskningsdepartementets pris for beste
skoleanlegg. Prisen er 250 000 kroner som fordeles med 175 000 kroner til skolen
ved skoleeier og 75 000 kroner til prosjekteringsteamet.

På vegne av departementet har Læringssenteret gitt Norsk Form i oppdrag å
lede sekretariatet for Skolebyggprisen 2002. Nytenkning og vern I juryens
uttalelse heter det blant annet: ”Bakkeløkka ungdomsskole legger meget godt til
rette for nye pedagogiske prinsipper.

Landskapspreget
Klasseromsstrukturen er brutt ned til
fordel for mer landskapspreget undervisningsareal med soner og rom tilpasset
ulike arbeidsformer. Skoleanlegget preges av gjennomtenkte og fleksible
møbleringsløsninger med mange varierte romløsninger for større og mindre
elevgrupper.

Juryen vil spesielt fremheve at store deler av skoletomta er omsorgsfullt
bevart som naturområde med skog, naturmark, svaberg, bekk og myrdrag. Tomtens
kvaliteter er ivaretatt og integrert i anlegget og lager en fin ramme rundt det
dristige hovedgrepet.

Bakkeløkka ungdomsskole er etter juryens oppfattelse blitt et helhetlig og
meget vakkert anlegg hvor nye pedagogiske tanker har fått prege arkitekturen.”

Arkitekt for skolebygget: NAV A.S
Landskapsarkitekt:
Østengen og Bergo AS

Kilde: Utdanning- og forskningsdepartementet 
http://odin.dep.no/ufd/norsk/